Đăng ký || Đăng nhập

 Đang thực hiện

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2012 - 2014

 

Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh
13/9/1976

Phó chủ tịch
Nguyễn Thị Thu
01/01/1976

Chủ nhiệm UBKT
Đỗ Trọng Tiến
08/01/19778


UBKT
Nguyễn Thị Hương
22/2/1977
 
 
 
 

UBKT
Trần Đức Dũng
06/01/1982
 

Đăng ký hồ sơ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tiến0906.242.069
Office043.733.4681

Sơ đồ đường đi

Liên kết website